Tyverisikring

Dan Group Alarm Information!

Gode råd til alarmbrugeren.

Efter  forsikringsselskabernes betingelser påhviler det anlægsejer / bruger at sørge for, at det installerede alarmsystem til stadighed er funktionsdygtig stand og regelmæssig efterses af alarminstallatøren.

Derfor bør De huske følgende:


1.At afprøve Deres alarmsystem jævnligt efter forudgående kontakt til Dan Group Alarm`s kontrolcentral.
2. At rekvirere service , hvis alarmsystemet ikke er i funktionsdygtig stand.

3. At instruere nye bruger af alarmsystemet , så også de har det nødvendige
kendskab til anlæggets virkemåde.

4. At bygningsmæssige ændringer kan forringe alarmsystemets overvågnings
område.

5. At omflytning af inventar , varer , og lign. kan forringe alarmsystemets
overvågningsområde. Rengøre linser på detektorer udvendig , nedtage spindelvæv m.m
idet dette kan lave falske alarmer. Varme apparater og lign. Kan forudsage alarm ved forkert placering.
Hæng aldrig skilte op foran detektorer , dette kan også lave falske alarmer.

6. At underrette Dan Group Alarm , hvis De får nye låse eller omlagt de gamle i Deres døre.

7. At ajourføre forholdsordre til kontrolcentralen ved ændringer f.eks. tilkaldepersoner
osv. De skal kontakte Dan Group Alarm ved ændringer.

8. At kontakte kontrolcentralen ved ferielukning m.v. , således at forholdsordren
bliver tilpasset i disse perioder.

9. At afmelde utilsigtet alarm med kodeord omgående til Dan Group Alarms
kontrolcentral. Tlf. 76 117 117

Med venlig hilsen

Dan Group Alarm Skive A/S

Kontrolcentral til afmelding af alarm. Tlf. 76 117 117 
Ved fejl på system kontaktes Dan Group Alarm Service Tlf. 70232344

Kontakt os for yderligere oplysninger info@dgss.dk  

Menu

Til forside
+45  70 23 23 44
Adresse:    Østerrisvej 3, 7840 Højslev   //   CVR: 15040009   //   E-mail: info@dgss.dk
Print
Sitemap